Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις στηρίζει τον Βιγκανισμό, κατ’ αρχήν για λόγους ηθικής απέναντι στα Ζώα και κατά δεύτερον για τα οφέλη που προκύπτουν για το περιβάλλον, όπως η εξοικονόμιση νερού, ενέργειας κλπ Ως εκ τούτου θα προσπαθεί στο μέτρο που μπορεί να συνδράμει στη διάδοσή του .
Ο Βιγκανισμός ειναι τρόπος ζωής κι όχι «τρόπος διατροφής», καθώς δεν έχει να κάνει μόνο με το τι τρωμε, αλλά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ηθική, την υγεία, το περιβάλλον και τη στάση ζωής που ακολουθείς εν γένει.
Είναι μία φιλοσοφία κι ένας τρόπος ζωής που αποσκοπούν στον αποκλεισμό – στο μέτρο του δυνατού και εφικτού – κάθε μορφής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των ζώων για την παραγωγή φαγητού, ρουχισμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και κατ’ επέκταση, προάγει την ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών προϊόντων χωρίς ζωικά συστατικά, προς όφελος των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος

Share via
Copy link