ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Η ΑΔΗΡΙΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΕΣ

Αφρικανική Πανώλη Χοίροι

Γεν. Διευ/ση. Κτηνιατρικής-Απαγορευμένες Ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων Γεν. Γραμ. Δασών-Απαγορευμένες Ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων