Αρ. Έγκρισης Ειρηνοδικείου Χανίων 579/23

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις και τα μέλη της ασπάζονται τη Διακήρυξη της Τουλόν, (pdf) σύμφφωνα με την οποία τα ζώα δεν είναι res, αλλά μη ανθρώπινα φυσικά πρόσωπα. Ως εκ τούτου μας βρίσκει αντίθετους οποιαδήποτε συμπεριφορά εκ μέρους των ανθρώπων αντιβαίνει σε αυτόν τον χαρακτηρισμό και επιδεικνύει έλλειψη σεβασμού στα ζώα.
Θεωρεί κορυφαίο σκοπό της την προάσπιση του Περιβάλλοντος , της Φύσης και των Ζώων από κάθε επιβλαβή ανθρώπινη δραστηριότητα. Η κλιματική κρίση και οι συνέπειές της στο πλανήτη και στη ζωή όλων δεν μας επιτρέπει καμία επανάπαυση και ολιγωρία.
Θεωρούμε αυτονόητο το αξίωμα της ελευθερίας, το οποίο δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά κάθε έμβιου όντος, ακόμα και αν αυτό δεν είναι πάντα σε θέση να υπερασπιστεί το παραπάνω δικαίωμα.
Η Ομοσπονδία θα προβαίνει σε δράσεις που θα στοχεύουν και θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη αντιμετώπιση των μη ανθρώπινων ζώων, τα οποία έχουν τη δική τους αυταξία,και θα παρεμβαίνει σε κάθ κατάχρηση εξουσίας από τη μεριά του ανθρώπου.
Η Νέμεσις είναι ενάντια και θα εκφράζει με ποικίλους τρόπους και δράσεις την αντίθεση της σε όποια εκμετάλλευση έχει ως στόχο το οικονομικό όφελος του «καταχραστή της ελευθερίας» του ζώου και την «ψυχαγωγία» του κοινού για στρεβλούς σκοπούς. (θεάματα, Δελφινάρια, Τσίρκο, Ζωολογικά πάρκα, κλπΓια μας η θανάτωση κάθε έμβιου όντος συμπεριλαμβανομένων και των μη ανθρώπινων με οποιοδήποτε μέσον είναι εγκληματική ενέργεια και ο πράττων έτσι διώκεται ποινικά και διοικητικά.Στόχος μας να μπορούν να ζουν με ασφάλεια, όσο περισσότερα ζώα γίνεται.
Είναι αντίθετη σε οποιοδήποτε πείραμα προκαλεί βασανισμό ή ταλαιπωρία ζώου, ακόμα και αν το πρόσχημα πίσω από όλη αυτή την αγριότητα είναι το μέγα όφελος της επιστήμης και του ανθρώπου.
Αντιτίθεται σε κάθε εκδήλωση (πανηγύρι, έθιμο κλπ) κατά τη διάρκεια του οποίου διαπομπεύεται, ταλαιπωρείται, εξευτελίζεται, ταπεινώνεται η προσωπικότητα ενός ζώου ή προκαλείται ψυχικός ή σωματικός τραυματισμός του.
Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις, τα κυνοκομεία των Δήμων αποτελούν προσωρινό τόπο φιλοξενίας των ζώων, δεν φυλακίζονται μέσα σε αυτά και επανεντάσσονται άμεσα μετά την στείρωσή τους .Στο διάστημα αυτό της παραμονής του θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια υπεύθυνης υιοθεσίας,είτε στη χώρα μας είτε σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
Η ευθανασία οφείλει να αποτελεί την τελευταία επιλογή για ένα βαριά, άρρωστο ζώο και μόνο όταν οι βιοχημικές εξετάσεις δείχνουν μη λειτουργία των οργάνων του. Κάθε άλλη περίπτωση ευθανασίας και μάλιστα για διαχειριστικούς λόγους είναι για μας μη ηθική πράξη και απαγορεύεται.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις είναι αντίθετη στην εξολόθρευση και τη συνεχή γενοκτονία της άγριας ζωής , θεωρώντας πως αυτή αποτελεί περίτρανη απόδειξη πως το μεγαλύτερο «άγριο θηρίο» καταλήγει να είναι ο άνθρωπος και μάλιστα για σκοπούς ψυχαγωγίας.

Θεωρεί το κυνήγι μία βάρβαρη τακτική που δεν συνάδει με τον πολιτισμό και το κράτος δικαίου.
Είναι αντίθετη σε κάθε θανάτωση ζώου και για οποιοδήποτε λόγο. Οφείλει όμως να λαμβάνει υπόψη της την πραγματικότητα και να προσπαθεί οι συνθήκες διαβίωσης των εκτρεφομένων ζώων να συνάδουν με την έννοια της λέξης ευζωία μέχρι τη σφαγή τους.Είναι δε κάθετα αντίθετη με οποιαδήποτε σφαγή εκτρεφομένου ζώου χωρις αναισθησία, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση ώστε να εξασφαλίζεται ο μη πόνος, η αγωνία και ο βασανισμός του ζώου σ’ αυτή την ύστατη γι αυτό στιγμή, τάσσεται δε κατά του ευνουχισμού των χοιριδίων χωρίς αναισθησία .
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να απαγορευτεί η εκτροφή γουνοφόρων ζώων καθώς και το και να κλείσουν οι βιοτεχνίες γούνας, όπως συμβαίνει σε διάφορα πολιτισμένα Κράτη, με τη χώρα μας να βρίσκεται μακριά στον κατάλογο.
Στηρίζει τον βιγκανισμό, κατ’ αρχήν για λόγους ηθικής απεναντι στα Ζώα και κατά δεύτερον για τα οφέλη που προκύπτουν στο περιβάλλον (εξοικονόμιση νερού, ενέργειας, κλπ). Ως εκ τούτου θα προσπαθεί να συνδράμει στη διάδοσή του , ως ένα νέο τρόπο ζωής .στην εξάπλωση του και θα αποδέχεται ως μέλη της ενώσεις και σωματεία που προωθούν τις ιδέες του και τους ενώνουν κοινές Αρχές και Αξίες.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις θεωρώντας πως η φιλοζωία αποτελεί μέρος και έκφραση του πολιτισμού και η εκπαίδευση σε αυτήν είναι πρωταρχικής σημασίας και δη από τις μικρές ηλικίες θα προβαίνει σε εκδηλώσεις σε σχολεία, φιλοζωικού/ εκπαιδευτικού χαρακτήρα και περιεχομένου,
ώστε να υπάρχει ενημέρωση των μαθητών και εξοικείωση τους με τον σεβασμό στα ζώα και το περιβάλλον, πράγμα που αυτομάτως σημαίνει, εκτός των άλλων και μικρότερο αριθμό κακοποιήσεων στο μέλλον. Αποτελεί δε κορυφαίο σκοπό της η θεσμοθέτηση από το κράτος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των μαθητών,φοιτητών και σπουδαστών σε όλες τις τάξεις και σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης στα θέματα του σεβασμού στο περιβάλλον και στα ζώα .
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις θα στηρίζει με όλα της τα μέσα την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή ρύπανσης του ή άλλων βλαβών προς αυτό ενώ θα συνεργάζεται με επίσημους φορείς, ιδρύματα, Ενώσεις, συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό που προωθούν τους ίδιους στόχους.
Θα παρακολουθεί από κοντά και θα συνδράμει στη διατήρηση και την ανανέωση των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και την προστασία των υπό εξαφάνιση ειδών. θα αναφέρεται σε σύγχρονα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η αποψίλωση των δασών, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική αλλαγή κ.α
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσις σε καμία περίπτωση δεν έχει κομματικές προσδέσεις και με οποιονδήποτε τρόπο θεωρεί κατάλληλο κάθε φορά, θα παρεμβαίνει στην εκάστοτε Κυβέρνηση προκειμένου να θεσπίζονται νόμοι και μέτρα που θα προασπίζονται τα Δικαιώματα των Ζώων και θα προστατεύουν τη Φύση και το περιβάλλον.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσι

Share via
Copy link